Mini prietokové ohrievače vody
EIL 3 Trend + UTE – Technické dáta