• Detaily produktu

  Stacionárne zásobníky SBP1000 E a 1500 E sú centrálnymi akumulaènými zásobníkmi pre ve¾ké tepelné èerpadlá v samostatnom a kaskádovom zapojení. Zásobníky SBP E SOL sú vybavené integrovanými výmenníkmi tepla pre kombináciu so solárnym zariadením. Okrem toho môžete na zásobník pripoji ïalšie dva výrobníky tepla alebo elektrické skrutkovacie ohrievacie telesá. Vïaka tomu vytvárajú stacionárne zásobníky SBP ve¾ké rozhranie a zberné miesto pre najrôznejšie energetické systémy na vytváranie tepelnej energie. Tým ušetríte nielen ve¾a miesta, ale tiež peòazí.


  Technický informačný list

  Číslo výrobku: 227564

  Menovitý objem nádrže: 1006 l

  Výška: 2300 mm

  Priemer s tepelnou izoláciou: 1010 mm

  Zobraziť všetko

  Stiahnuť ako PDF

  Informačný list príslušenstva