Vetranie – Tipy a rady

 • Pre príjemne čerstvý a zdravý vzduch v miestnosti: vetracie systémy

  Vetracie prístroje zabezpečujú regulovanú výmenu vzduchu – ako centrálny alebo decentrálny systém.

  Centrálne vetracie prístroje

  Pri centrálnych vetracích prístrojoch zabezpečuje prístroj odvzdušnenie a prevzdušnenie priestorov prostredníctvom systému na odvádzanie a privádzanie vzduchu. Potrebné vetracie vedenia sa môžu uložiť do stien, betónu alebo medzistropov, do dlážky, pod podlahu alebo aj voľne. Toto riešenie sa preto využíva predovšetkým v novostavbách alebo pri rozsiahlych modernizáciách. Veľkou výhodou je rovnomerný komfort čerstvého vzduchu po celej obytnej ploche.

  K centrálnym vetracím riešeniam

  Decentrálne vetracie prístroje

  Decentrálne vetracie riešenie je prvou voľbou predovšetkým pri sanáciách alebo lokálnych problémoch s vlhkosťou. Náklady na inštaláciu sú spravidla nízke. Jednotlivé prístroje zabezpečia nezávisle od seba odvzdušnenie v miestnostiach, ktoré sú kritické z hľadiska vlhkosti, ako je kúpeľňa a kuchyňa. Optimálne prevzdušnenie v celom obytnom priestore zabezpečia prístroje na privádzanie a odvádzanie vzduchu.

  K decentrálnym vetracím riešeniam

  Riadené vetranie obytného priestoru: výmena vzduchu, klimatizácia miestností, úspora energie a iné

  Stále viac investorov kladie dôraz na dobre izolované budovy, aby sa tak splnili požiadavky Nariadenia o úspore energie (EnEV) z hľadiska izolácie budov. Ďalším dôvodom je tiež profitovanie z nízkych nákladov na vykurovanie a energie, ako aj z vysokého komfortu bývania. Vďaka kvalitnému zatepleniu plášťa budovy sa tepelné straty a tým aj vykurovacia záťaž udržia na najnižšej možnej úrovni.

  Čím nepriepustnejšia je izolácia budovy, tým ťažšia je prirodzená výmena vzduchu na zamedzenie tvorby vlhkosti a ochranu stavebnej substancie. Vyhrá ten, kto staví na správnu vetraciu techniku.

  Ďalšie informácie