Decentrálne vetracie systémy
ZVRL-C CU – Technické dáta