Decentrálne vetracie systémy
ZLWE 40-8 – Technické dáta