Decentrálne vetracie systémy
VLR 70-8 CU – Technické dáta