Decentrálne vetracie systémy
VLR 70-4 CU – Technické dáta