Príslušenstvo

ZVK-WPL 13/18/23 I – Technické dáta