Príslušenstvo – solárne kolektory

SOL R2 – Technické dáta