Obnoviteľné zdroje energie nahradia fosílne palivá

Fosílne palivá sú úspory energie z celého geologického obdobia. Pri našom hlade po energiách sa spotrebujú iba v milióntine času, v ktorom vznikli. V súčasnosti sú žiadané dlhodobo efektívne systémy. Energia žiarenia slnka ako aj teplo slnka, akumulované v prírode, postačujú napr. k tomu, aby dlhodobo zabezpečili naše zásobovanie energiou.

Využívanie obnoviteľných, príp. regeneračných zdrojov energie

STIEBEL ELTRON ponúka riešenia, ktorými sa dajú spotreby energií drasticky znížiť. Inteligentná technika umožňuje stať sa pomocou obnoviteľných zdrojov energie do značnej miery nezávislými od vyčerpateľných zásob ako ropa, zemný plyn alebo uhlie.

Výroba energie

Využívanie bezplatnej energie z obnoviteľných zdrojov. Kto nahradí klasický vykurovací systém na báze plynu, môže pokryť až 75 % svojej spotreby tepla v dome energiou z obnoviteľných zdrojov. Ak sa doplnkovo začlenia fotovoltické moduly, dá sa nezávislosť dokonca ešte zvýšiť.

Akumulovanie energie

Premena slnečnej energie na využiteľné teplo. Inteligentnou možnosťou pre akumulovanie fotovoltického prúdu sú termické riešenia s akumuláčnými zásobníkmi vody. Takmer 90% energie potrebnej v domácnosti predstavuje tepelná energia. Vo vysoko izolovaných akumulačných zásobníkoch vody od firmy STIEBEL ELTRON sa dá toto teplo vynikajúco ukladať do zásoby – pri minimálnych tepelných stratách. Vďaka tomu je energia pre potrebu teplej vody a pre vykurovanie Vášho domu kedykoľvek k dispozícii.

Energetická účinnosť

Optimálne využívanie energetického potenciálu. Moderné vetracie systémy sa nestarajú len o zdravú klímu bývania, ale podstatne prispievajú aj k efektívnemu zaobchádzaniu s energiou. Lebo až 90 % energie, ktorá sa stráca bežným vetraním oknami, zadržia vetracie systémy so spätným získavaním tepla. Tepelné čerpadlá pracujú v súčasnosti tak efektívne, že získavajú 75 % svojho tepelného výkonu z okolia.

Energetický manažment

Inteligentné riadenie energetickej účinnosti. Pre optimálne využívanie regeneračného prúdu, ktorý sami vyrobíme, ponúka STIEBEL ELTRON vhodné riešenia. Pomocou nich sa dajú komponenty technického zariadenia budov pospájať a riadiť tak, že sa zvýši vlastná spotreba prúdu vyrábaného vlastnými silami. Internet-Service-Gateway ISG vytvára potrebné rozhrania pre inteligentné riadenie technického zariadenia budov.

Ďalšie odkazy