Riadené vetranie obytných priestorov

Výmena vzduchu, klimatizácia priestorov, úspora energie a ešte viac. Viac o správnom vetracom zariadení a systémoch so spätným získavaním tepla.

Čerstvý vzduch celkom automaticky – pomocou vetracích zariadení

Použitý vydýchaný vzduch prúdi pravidelne von, čerstvý vzduch dnu – a to celkom automaticky. Dá sa to pomocou vetracieho zariadenia. Je jedno, či majú byť vlhké priestory pravidelne vetrané, teplé priestory príjemne klimatizované alebo novostavby s nepriepustným plášťom budovy opatrené vhodným vetracím systémom – na každú situáciu máme to správne riešenie. Vetracie zariadenie však dokáže ešte oveľa viac. Integrálne zariadenia sú vhodné pre vykurovanie a prípravu teplej vody, existujú vetracie zariadenia so spätným získavaním tepla a bez neho, a osobitne komfortné - vetracie zariadenia s tepelným čerpadlom pre prípravu teplej vody.

Pri dobre izolovaných domoch nepostačuje mnohokrát klasické nárazové vetranie. Vlhkosť nemôže – tak ako v minulosti – trvale unikať v miestach ako rámy okien, škáry dverí alebo skrinky lamelových roliet. Pri nárazovom vetraní sa taktiež stráca cca 50 percent vykurovacieho tepla oknami a infiltráciou. Tu sú celkom zrejmé výhody riadeného vetrania obytných priestorov. Pomocou neho je možná výmena vzduchu, zabránenie stratám energie a tak šetrenie energiou, ako aj predchádzanie poškodeniam budov – a to celkom automaticky.

Pri riadenom vetraní obytných priestorov sa centrálne vetracie zariadenia odlišujú od decentrálnych vetracích zariadení. Okrem toho sú k dispozícii rôzne produkty pre vetranie samostatných miestností. Pri riešení jednotlivých priestorov ako kúpeľňa a WC alebo kuchyňa sa používajú decentrálne vetracie zariadenia. Pre byty a domy sú osobitne vhodné centrálne vetracie zariadenia.

Výhody vetracieho zariadenia

Vetracie zariadenia …

… zaisťujú hygienicky nevyhnutnú minimálnu výmenu vnútorného a vonkajšieho vzduchu.

… odvádzajú prebytočnú vlhkosť.

… chránia stavebný objekt a zabraňujú tvorbe plesní.

… redukujú spotrebu tepla na zohriatie privádzaného vzduchu a náklady na energiu na vykurovanie.

… zaručujú vetranie pri každej poveternostnej situácii bez obťažovania hlukom.

… filtrujú čerstvý vonkajší vzduch.

… odvádzajú zápachy.

Počuť vetranie?

Iba vtedy, ak nastala chyba v projektovaní. Dobre dimenzovaný systém paralelného navíjania je rovnako efektívny a tichý ako pripojenie jednotlivých rúr ventilov. Vyhotovenie hviezdicového rozdeľovacieho systému (zvaného aj špagety-systém) pripúšťa menej chýb v projektovaní. Dôležité však je, aby zberné miesto jednotlivých rúr, takzvaná rozvodná skriňa, bolo dimenzované na použité vetracie zariadenie. Vetracie zariadenie a zvukovo-izolačný rozdeľovač by mali byť zosúladené.

Cítiť pohyb vzduchu?

Všeobecne možno cítiť iba vzduch prúdiaci von, nikdy nie nasávaný vzduch. Ak je rýchlosť prúdenia nízka a úroveň teploty približne rovná teplote miestnosti, potom sa dajú prúdenia vzduchu vnímať iba veľmi ťažko. Rýchlosť prúdenia vetracieho ventilu je porovnateľná s pomalým výdychom.