Ohrev vody – komfortné šetrenie energie

Teplá voda je v súčasnosti samozrejmosťou. Riešenia zohľadňujúce želania zákazníkov od firmy STIEBEL ELTRON ponúkajú dobrý komfort, výnimočnú kvalitu a efektívne zariadenia. Vysokú ekologickosť a ekologickú bilanciu zabezpečuje elektrický ohrev vody s krátkymi vodiacimi trasami.

Decentrálny ohrev vody

Riešenia pre efektívny ohrev vody sa rozlišujú centrálnym a decentrálnym konceptom. Pri centrálnom ohreve vody sa dobrý stupeň účinnosti stráca príliš často dlhými prívodmi. Táto nevýhoda je podmienená systémom. Ale aj pri emisiách CO2 sa porovnanie vyplatí. Decentrálny ohrev vody obstojí aj tu oveľa lepšie ako sa všeobecne predpokladá.

Skutočná energetická účinnosť sa často ukáže až koncom roka. Lebo mnohé nákladové faktory, ako napríklad obehové čerpadlo, sa potom objavia v konečnom vyúčtovaní. Zriedkavo sa uznajú za náklady na ohrev vody. Ak sa zohľadnia aj skryté nákladové ukazovatele, obstojí elektrický ohrev vody voči centrálnemu ohrevu často lepšie. Decentrálny elektrický ohrev vody ponúka ešte ďalšie výhody, lebo je prakticky bezúdržbový a umožňuje jednoduché vyúčtovanie zodpovedajúce spotrebe.

Po schválení Európskou úniou (EÚ) museli všetci výrobcovia ohrievačov vody uviesť novú smernicu o ekodizajne v septembri 2015 do praxe. Právny rámec požiadaviek na ekologické vyhotovenie produktov, ktoré súvisia so spotrebou energie (Energy related Products) – stručne zvaný ErP – hodnotí rozličné zariadenia a rozdeľuje ich do rôznych tried účinnosti. Okrem tried účinnosti sú posudzované aj individuálne profily zaťaženia. Čo každý už pozná z chladničiek, televízorov a pračiek, sa uviedlo do praxe aj pre ohrievače vody. Prietokové ohrievače vody, malolitrážne ohrievače vody, nástenné ohrievače vody, tepelné čerpadlá na prípravu teplej vody, solárne ohrievače vody a ohrievače vody pre nepriamy ohrev sa takto opatrili energetickým štítkom, jednotným v rámci Európy. Obsahujú informácie pre spotrebiteľov relevantné pre životné prostredie ako spotreba energie za rok, ale aj hodnoty hluku a či je zariadenie vhodné pre nízku tarifu.

Hore na štítku je uvedený výrobca (I) a označenie modelu produktu (II). Pri hodnotení ohrievačov vody sa uskutočňuje rozdelenie do siedmich tried účinnosti. „A“ sa považuje za najlepšiu triedu energetickej účinnosti. Produkty STIEBEL ELTRON sa takmer bez výnimky nachádzajú v najlepšej triede.

Špecifické údaje pre prietokové ohrievače vody a zásobníkové ohrievače vody

Špecifické údaje pre tradičné ohrievače vody
Hladina akustického výkonu L WA, vnútorná, v decibeloch (dB), zaokrúhlená na najbližšiu celú hodnotu.
Ročná spotreba prúdu v kilowatthodinách  (kWh) vo vzťahu k využiteľnej energii a/alebo ročnej spotrebe energie v gigajouloch (GJ) vo vzťahu k výhrevnosti.
   
Popis funkcie - funkciu ohrievača vody bližšie určuje piktogram pod výrobcom.