Nové energetické štítky „ErP“

Po schválení Európskou úniou (EÚ) museli všetci výrobcovia zariadení na vykurovanie miestností, kombinovaných vykurovacích zariadení, inštalácií pozostávajúcich zo zariadení na vykurovanie miestností a ohrievačov vody uviesť novú smernicu o ekodizajne v septembri 2015 do praxe. Právny rámec požiadaviek na ekologické vyhotovenie produktov, ktoré súvisia so spotrebou energie (Energy related Products) – stručne zvaný ErP – hodnotí rozličné zariadenia a rozdeľuje ich do rôznych tried účinnosti.

Čo každý už pozná z chladničiek, televízorov a pračiek, sa uviedlo do praxe aj pre vykurovacie zariadenia a ohrievače vody. Tepelné čerpadlá na vykurovanie, tepelné čerpadlá na prípravu teplej vody, solárne ohrievače vody a ohrievače vody pre nepriamy ohrev sa takto opatrili energetickým štítkom, jednotným v rámci Európy.

Hodnotenie tepelných čerpadiel na vykurovanie sa uskutočňuje rozdelením do deviatich tried účinnosti. A++ sa považuje za najlepšiu triedu účinnosti, zariadenia označené písmenom G sa vyznačujú zreteľne horšími hodnotami. Triedy energetickej účinnosti sa stanovujú pri tepelných čerpadlách na základe súčiniteľa ročnej výroby (SCOP). Tento je závislý po prvé od klimatického regiónu a po druhé od potenciálneho vykurovacieho systému. Európa sa preto rozdeľuje na tri klimatické regióny. Pre inštaláciu radiátorov a podlahového vykurovania sa na energetickom štítku uvádzajú rozličné teploty na výstupe a možné triedy energetickej účinnosti.

Celoeurópske označovanie produktov, ktoré súvisia so spotrebou energie

Nový celoeurópsky energetický štítok sa stal záväzným. Od septembra 2015 sú všetky ohrievače vody, ktoré sa ponúkajú v maloobchode, označené novým štítkom. Spotrebitelia profitujú z tejto úpravy, pretože rozdiely medzi aktuálnymi zariadeniami sú oproti minulosti zreteľnejšie viditeľné. Nový štítok sa principiálne podobá etikete, ktorú spotrebitelia poznali už z chladničiek, televízorov a pračiek. Kategórie sú podfarbené farebnými pruhmi od zelenej (veľmi efektívne) po červenú (veľmi neefektívne).

STIEBEL ELTRON privítal túto smernicu EÚ a požiadavku na transparentné označovanie spotreby energie. Ochranu životného prostredia a udržateľnosť naša spoločnosť radí k najdôležitejším kritériám pri vývoji nových zariadení a decentrálnom zásobovaní teplou vodou.

V protiklade k nemu zostáva pri centrálnej príprave teplej vody dobrý stupeň účinnosti veľmi často bez účinku vďaka dlhým prívodom k umývadlu alebo sprche. Kvôli nim dochádza k vyplytvaniu niekoľkých kubických metrov vody.

Inak je to pri decentrálnej príprave teplej vody pomocou prietokových ohrievačov vody a malých zásobníkových ohrievačoch vody, ktoré sa nachádzajú v priamej blízkosti miesta odberu. Vďaka krátkym vodiacim trasám spotrebujú menej vody a energie a zariadenia ponúkajú podstatne lepší komfort.